SBD, Lidická 240

Družstvo disponuje dlouholetými zkušenostmi v zajišťování správy bytů, nebytových prostor, správou domů a zapracovaným kolektivem odborných a zaškolených pracovníků. Služby zajišťuje softwarovým vybavením umožňujícím naplnění individuálních požadavků členů bytových družstev, společenství vlastníků jednotek i ostatních vlastníků, znalostí právních předpisů zejména v oblasti občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, účetnictví, daňových předpisů a ostatních předpisů vztahujících se ke správě a provozu. Dále i služeb spojených s užíváním bytových domů a nebytových prostor, přístupem k informacím nezbytných pro kvalitní správu družstevního majetku, i majetku společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků. Nabízí možnosti zajištění výhodného pojištění nemovitostí, které spravuje.

 • Správa a účetnictví pro bytové domy, v majetku SBD.
 • Služby pro společenství vlastníků jednotek a vlastníky nemovitostí.
 • komplexní vedení podvojného účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění
 • zpracování účetní uzávěrky
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmu
 • zajištění provozu domu a pozemku včetně technického vybavení
 • zajištění periodických revizí
 • zajištění poradenské a kontrolní činnosti v oblasti BOZ a PO
 • vedení evidence jednotlivých vlastníků jednotek v domě s aktualizací změn
 • zajišťování předpisu zálohových plateb vlastníků jednotek na služby spojené s užíváním bytu
 • vedení evidence jednotlivých plateb, zajišťování upomínek za neuhrazené platby
 • další dohodnuté činnosti a služby dle požadavků společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků

Sídlíme zde.

Odkazy:

Česká Třebová – stránky města

Teza, s.r.o.

Eko Bi, s.r.o.